تماس با ما 2

با ما در تماس باشید

ما برای شما چیزهای جالبی داریم
[us_iconbox icon=”fas|arrow-down” color=”custom” icon_color=”#ffffff” size=”24px” el_class=”align_center”]
[/us_iconbox]

محل ما بر روی نقشه

[us_separator]

اطلاعات تماس

[us_separator][us_iconbox icon=”fas|map-marker-alt” size=”20px” iconpos=”left” title=”تهران خیابان امام” title_size=”15px” title_tag=”p” alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”fas|phone” size=”20px” iconpos=”left” title=”09348648485″ title_size=”15px” title_tag=”p” alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”fas|envelope” size=”20px” iconpos=”left” title=”Info@asdasd.com” title_size=”15px” title_tag=”p” link=”url:http%3A%2F%2FInfo%40asdasd.com|||” alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator]

با ما در تماس باشید

وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

[us_cform items=”%5B%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22textarea%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%5D” button_text=”ارسال پیام” button_style=”10″ button_size=”15px” receiver_email=”imprezafarsi@yahoo.com”]